Kontrola zarządcza w oświacie

Publikacja Kontrola zarządcza w oświacie zawiera szerokie omówienie zagadnienia kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej wprowadzenie i realizację oraz kwestii zarządzania ryzykiem. W opracowaniu zostały przedstawione również najważniejsze zmiany w zakresie audytu i kontroli finansowej.

Opracowanie pozwoli dyrektorom szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych na praktyczne przeanalizowanie i dostosowanie opracowanych rozwiązań w taki sposób, aby – zgodnie z przeznaczeniem kontroli – jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Dyrektorze, dowiesz się m.in.:
  • • w jaki sposób dyrektor szkoły powinien dokumentować realizację kontroli zarządczej,
  • • czy nadzór pedagogiczny podlega kontroli zarządczej,
  • • jakie zmiany należy wprowadzić w szkole w związku z wymogiem stosowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • • czy organ prowadzący może powołać komisję do przeprowadzenia kontroli w placówce,
  • • czy w regulaminie kontroli zarządczej przygotowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej musi zostać przygotowana karta samooceny dla pracowników jednostki.


Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.