Wzory dokumentów

Wyświetlanie 29 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
01. Kodeks etyki pracownikow.rtf 57,0k
02. Ocena pracy pracownikow.rtf 135,6k
03. Plan szkolen pracownikow niepedagogicznych.rtf 53,5k
04. Regulamin naboru kandydatow na wolne stanowiska urzednicze.rtf 64,8k
05. Regulamin sluzby przygotowawczej.rtf 70,3k
06. Opinia o osobie odbywajacej sluzbe przygotowawcza.rtf 53,4k
07. Zaswiadczenie o ukonczeniu sluzby przygotowawczej.rtf 43,6k
08. Zarzadzenie dyrektora szkoly w sprawie wydawania.rtf 66,0k
09. Powierzenie obowiazkow i odpowiedzialnosci z zakresu rachunkowosci.rtf 52,1k
10. Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych.rtf 41,9k
11. Zarzadzenie dyrektora szkoly w sprawie zasad i trybu wyznaczania celow.rtf 49,1k
12. Plan realizacji celow szkoly.rtf 128,8k
13. Arkusz identyfikacji ryzyka.rtf 85,6k
14. Zarzadzenie dyrektora szkoly w sprawie instrukcji rejestrowania procedur.rtf 52,9k
15. Zarzadzenie dyrektora szkoly w sprawie organizacji kontroli zarzadczej.rtf 44,2k
16. Organizacja kontroli zarzadczej w szkole podstawowej.rtf 67,8k
17. Instrukcja inwentaryzacyjna.rtf 141,9k
18. Harmonogram inwentaryzacji.rtf 74,4k
19. Plan inwentaryzacji.rtf 63,6k
20. Zarzadzenie burmistrza w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.rtf 42,8k
21. Zarzadzenie burmistrza miasta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.rtf 63,2k
22. Oswiadczenie osoby upowaznionej do przetwarzania danych osobowych.rtf 45,7k
23. Ewidencja osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.rtf 55,0k
24. Procedura przetwarzania danych osobowych.rtf 205,9k
25. Polityka rachunkowosci.rtf 128,3k
26. Instrukcja kancelaryjna.rtf 169,0k
27. Jednolity rzeczowy wykaz akt.rtf 1 862,3k
28. Instrukcja organizacji i zakresu dzialania archiwum.rtf 93,8k
29. Oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej.rtf 79,2k
Wyświetlanie 29 rezultatów.